B i o g r a p h y

Under Byen is an eight piece band that mix the gentle with the raw. Reigning from Denmark's second-largest city, Århus, they produce their own unorthodox interpretation of rock music. Their qualities especially become evident at their spellbinding live shows where they create a symbiosis between elven fairytale fragility and massive rock energy. Sometimes soft as the wind, other times sharp as a rock. The intimate versus the extrovert. It is in this space that their musical magic emerges. Under Byen seem most at ease walking on thin ice - believing that their talent will keep them above water. And it does. Under Byen (which is Danish for "Under The City") don't use guitars. Instead their soundscape is dominated by piano, cello, violin, electrically distorted saw, organ, drums and percussion - to great effect. A somewhat different vein of rock (or pop) spiced up with jazzy, folky and classical elements. This is a band to be heard, simply because they defy satisfactory explanation. The Danish lyrics are an important part of Under Byen, but the sound of the vocals alone will still let the listener into their poetic universe. When senior editor at Rolling Stone, David Fricke, experienced the band live in Denmark in 2002 he said: "Under Byen were fantastic. Of course I didn't understand a word of the lyrics - but that didn't matter at all." The 1999 debut album immediately impressed the music critics, who applauded the band for creating their own style and tone. And far from being a mainstream act Under Byen has nevertheless attracted a devoted fanbase following the release of their two albums and intense live shows. Under Byen's influences are very diverse, but on occasion band members have expressed their fondness for artists such as Stina Nordenstam, Björk, Tori Amos, Sígur Rós, Tom Waits and Mark Hollis (ex-Talk Talk). And the attentive listener might find elements of these hidden here and there in Under Byen's music.
Kyst
- 1999-11-03 -

Sejler
Hjertebarn
Vindeltrappe
Gå ind i lyset
Vinterbørn
Ingenting Hos Mig
På Disse Kanter / In These Parts (Instrumental)
Fugle Og Ild
Syng Hvide Nat / Sing White Night (Instrumental)
Sylfiden
Kyst


Det Er Mig Der holder Traeerne Sammen
- 2002-04-02 -

Det er mig der holder træerne sammen
Plantage
Mission
Ride
Byen driver
Batteri Generator
Legesag
Lenin (Instrumental)
Om Vinteren

 


Samme Stof Som Stof
- 2006-03-08  -

Pilot
Den her sang handler om at få det bedste ud af det
Tindrer
Heftig

Panterplanker (Instrumental)
Af samme stof som stof
Film og omvendt
Mere af det samme og meget mere af det hele (Instrumental)
Siamesisk
Liste over sande venner og forbilleder (Instrumental)
Palads
Slå sorte hjerte


Alt Er Tabt
- 2010-02-08 -8
Territorium
Alt er tabt
Således
Ikke latteren men øjeblikket lige efter
Unoder
Konstant
Er noget smukt glemt findes det muligvis endnu
Kapitel 1
Protokol
 

Non Albums Tracks
- Misc -

D:A:D: Sleeping My Day Away
I en drøm om vilde heste
Jeg Er Din Mand
Mathilde (Valsch med mig)
Povl Dissing: Hvor er man henne
Puma
Spindelvævssind
Torque
(Tango De La Tongue)
Totmacher
TV-2: Kalundborgbåden
Veninde i vinden
Vindeltrappe


Add some NEW lyrics (B-sides, live tracks, Cover), want to CORRECT some of them or found a BUG ? Just send a little EMAIL or simply post a message on the FORUM. Thanx !

Kyst

*** Thanx a lot to Liv & Lars for these lyrics and their translation ! ***

*** Don't forget to visit the Unofficial Under Byen homepage ***

Sejler

Mågerne stod omkring dit skib
Da du lagde til kaj
Du sejler i mig
Du sejler i mig
Mågerne stod om dit skib

Brusende bølgende hav
Stormfulde sitrende sejl
Længselsfuld syndefuld stævn
Lukket og underfuld* favn

Du lå i havnen og ventede på mig
Men jeg blev på kajen
Du sejler i mig
Du sejler i mig
Sejler
Sejler
Du sejler
I mig
Sailor/Sailing

The seagulls were around your ship
When you came alongside the pier / quay
You are sailing in me
You are sailing in me
The seagulls were around your ship

Roaring wavy sea
Stormy jittery / quivering sails
Wistful sinful bow / stem
Closed and wonderful embrace

You were at the harbour waiting for me
But I stayed on the pier / quay
You are sailing in me
You are sailing in me
Sailing
Sailing
You are sailing
In me

 

Hjertebarn

Mit hjertebarn
Min synderinde
Fugtige lænker synger
Mellem grenene og den nedfaldne frugt
I den vilde have
I det tidlige lys
Hun forklæder sig
Og stjæler natten
Du har vel også set hende
I kabinettet
Det der hår om skuldrene
Har senere alene
Knækket sammen over bordet
Væltet vokset over
Med dine akavede arme
Ved tanken om linien
Fra ryg til hofte
I bilen
Hvor hun brækker sig
Heart child

My heart child
My sinner / 'sinneress'*
Moist chains are singing
Between the branches and windfall / fallen fruit
In the wild garden
In the early light
She disguises herself
And steals the night
I guess you have also seen her
In the cabinet / boudoir
That hair around the shoulders
Has later alone
Collapsed over the table
Knocked over the wax
With your awkward arms
By the thought of the line
From back to hip
In the car
Where she vomits / throws up

Note: * Female

 

Vindeltrappe

Vi er dem der rider blandt heste om natten
Jeg har set dig på din cykel fra bussen
Vindens gigantiske hove i dit hår
Hvis du gav slip nu ville du ikke falde
Men galopere gennem
Eftermiddagskyernes
Vindeltrappe
Spiral staircase

We are the ones who ride among horses in the night
I have seen you on your bike from the bus
The wind’s gigantic hooves in your hair
If you let go now you would not fall
But gallop through
The afternoon-clouds’
Spiral staircase

 

Gå ind i lyset

Hun sagde til mig
Det bliver bedre dag for dag
Og hun sagde til mig
Tag min hånd og kom med
Gå ind i lyset
Som myggesværmen
Walk into the light

She said to me
It gets better day by day
And she said to me
Take my hand and come with me
Walk into the light
Like the swarm of mosquitoes

 

Vinterbørn

Hun taler med englene
Og kaster flammer
Fra sine hænder
Men vinterbørnene ser hende ikke
De leger bag øjets skygger
I hvidt lys
Winter-children

She speaks with the angels
And throws flames
From her hands
But the winter children does not see her
They play behind the shadows of the eye
In white light

 

Ingenting hos mig

I vores gård
Inde mellem husene
Findes længslerne
Inde mellem husene
De driver de sukker
De siler ned
Ingenting hos mig

I vores gård
Ovre bag gardinerne
Findes glæderne
Ovre bag gardinerne
Med babygråd og nøgne kroppe
Med barnehvin og elskovssukke
Ingenting hos mig
Nothing with me / Nothing by my side

In our yard
Between the houses
Are the yearnings
Between the houses
They drift they sigh
They pour down
Nothing with me / nothing by my side

In our yard
Over behind the curtains
Are the joys / pleasures
Over behind the curtains
With baby weeping and naked bodies
With children squeals and sighs of love
Nothing with me /nothing by my side

 

Fugle og ild

Jeg ligger på taget af pastel parcel
Og slikker regn og lyn
Luften er rå

Elektriske træer med mørke under
Lunder mod teglsten
Luften er rå

Der er fugle og ild nok
Vælg et par vinger og
Lad os flyve til himmels
Birds and fire

I lie on the roof of pastel plot
And lick rain and lightning
The air is raw

Electric trees with darkness under
Lungs against tiles
The air is raw

There are birds and fire enough
Choose a pair of wings and
Let us fly skywards

 

Sylfiden

En sylfide på disse kanter
Kroppen synger i bølgernes brøl
Hudens duft er en evighed
Når du bøjer dig mod
Blå øjne blå mund blå bryster
En strandvasker mod dine kyster
Turister og lokale kan se
Liget af en elskerinde
Gennem dit blege ansigt
The Sylph

A sylph in these parts / around here
The body sings in the roar of the waves
The scent of skin is an eternity
When lean towards
Blue eyes blue mouth blue breasts
A body washed ashore on your shores
Tourists and locals can see
The body of a mistress
Through your pale face

 

Kyst

Sandets våde kys
Over os himlen
Duftende våde kys
Over os himlen
Hvor rovfuglene
Smidigt skriger
Voldsomt kredser
Over bølger
Vil vi være
Sandede fiskede frugtede
Råt kød mod hinandens
Tænder og drømme
Røntgenbilleder
Af frodighed
Hvis du giver mig lov
Coast / Shore

The wet kiss of the sand
Above us the sky
Fragrant wet kisses
Above us the sky
Where the birds of prey
Screaming supplely / lithely
Violently circling
Above waves
We will be
Sanded fishing fruity
Raw meat against each others
Teethes and dreams
X-ray pictures
Of vigour / lushness
If you will allow me

Det Er Mig Der holder Traeerne Sammen

Det er mig der holder træerne sammen

Det er mig
Der holder træerne sammen

Det er mit sind
Der holder byen tåget

Det er mig
Der flyder koldt på bunden af åen

Det er mig
Der holder fuglehjerterne igang

Det er mine skridt
Der holder dig gående

Det er mine fald
Når bilerne koliderer

Det er mig
Under dækkene

Det' min dirren
Der sitrer i koglerne, raklerne

Det er mine suk
Der drypper i parken

Det er mig
Når vinden kysser under din frakke

It is me who keeps the trees together

It is me
Who keeps the trees together

It is my mind
That keeps the city foggy

It is me
Who floats cold at the bottom of the stream

It is me
Who keeps the bird hearts beating / going

It is my steps
That keeps you going / walking

It is my falls
When the cars collide

It is me
Under the tires

It is my trembling
That quiver / jitter in the cones, the catkins

It is my sighs
That drip in the park

It is me
When the wind kisses beneath your coat

 

Plantage

(Danser så stille
I salenes tom
Nikker imod glas)

Udenfor gror plantagen
Stammernes sagte hvisken
Krystallernes kant

Og tiden er sprød
En due med dunkende hjerte
Når der standses og lyttes

Til planternes drømme derude
Der lister ind under sømmen
Og stoffets knitren mod gulvet

Note: The words in brackets are written in the cd sleeve, but are not sung.
Plantation / Orchard

(Dancing so slowly
in the hall's empty
Nod against glass)

Outside the plantation / orchard grows
The gentle whisper of the trunks
The edge of the crystals

And the time is crispy
A pigeon with a pounding heart
When one stops and listens

To the dreams of the plants out there
That slips under the hem / seam
And the rustle of the the fabric against the floor
 

 

Mission

Det ligner mod
Men er det ikke
Mest af alt ønsker jeg mig
En mission

Jeg ligger lavt
Jeg er langt ude
Jeg går så langt jeg kan
Jeg går igennem
Jeg går hele vejen

Det ligner mod
Men er det ikke
Det er noget at leve for
En mission

Jeg overvinder
Jeg overkommer
Jeg kysser katastrofer

Det ligner mod
Den sang når jeg angriber
Det er noget at dø for
En mission
Mission

It looks like courage
But it is not
Most of all I wish for
A mission

I'm lying low
I'm far out
I go as far as I can
I go through
I go all the way

It looks like courage
But it is not
It's something to live for
A mission

I overcome / conquer
I manage / overcome
I kiss catastrophes

It looks like courage
That song when I attack
It is something to die for
A mission

 

Ride

Silende regn
Da riderne kom
Og bortførte mig

Over fjorden
Over gråt vand
Over stejle skrænter
Med grus jordskred

Blafrende hud
Hænger i tjørnekrattet
Ved indgangen til fjeldet

Kom ride flyv mig
Kom ride fang mig nu
Kom ride flyt mig
Kom ride find mig nu
Kittiwake

Pouring rain
When the kittiwakes came
And abducted me

Over the fiord / inlet
Over grey water
Over steep slopes
With gravel landslide

Flapping / fluttering skin
Hanging in the whitethorn thicket / scrub
By the entrance to the mountains

Come kittiwake fly me
Come kittiwake catch me now
Come kittiwake move me
Come kittiwake find me now

Note: A kittiwake is a certain species of seagull.

 

Byen Driver

I dag har jeg klædt mig
I silke og begær
I dag har jeg set os
I vinduet
På bordet
Opad gadedøren

Byen driver
Af vor elskov

The City Flows

The City Is Soaked / The City Is Floating
Today I have dressed myself
In silk and desire
Today I have seen us
In the window
At the table
Up the front door

The city is soaked / The city is dripping
By our love / With our love

Note: The Danish word 'driver' means 'floating', but this use seems to mean the city is floating with their love.
Like the city is soaked in it and hence dripping with it.

 

Batteri Generator

Snevejr gør noget ved folk
Det er ikke til at sige hvad det er
Når man vågner op i kraner
Og verden er hvid

Kabler skal lige rettes til
Motorer justeres
Alt omkring funkler og glitrer
Batteri generator

Og ingenting er længere for sent
Man kan nå at være tro
Man kan nå at være utro
Man kan leve lidt alligevel
Battery generator

Snowy weather does something to people
It is difficult to tell what it is
When you wake up in cranes
And the world is white

Cables need to be corrected
Engines adjusted
Everything around (you) sparkles and glitters
Battery generator

And nothing is any longer too late
One can still be faithful
One can still be unfaithful
One can still live for a bit anyway

 

Legesag

Ikke andet end en legesag
Så simpel og sexet
Når jeg bliver væk og bliver bange
Du studerer mine stumper
Du pirker i det åbne
Du slikker på min sjæl
Du gnasker i min puls

Du er ikke andet end en stodder
Så kravlende et kryb
Så grådig en løgner
Jo jo det var mægtigt
Det var fint fint
Forsvind og kom aldrig igen
Usling

Jeg kender din slags
Skygger der logger og vil ha
Uhøflige uhøflige skygger
Aner ikke hvad der er puttet i maden
Hvem venter i mørke trappegange
Det er ligemeget nu
Alle ved jeg er syg af længsel

Ikke andet end
Månesyg og sær
Jeg er træt af folk
Der bare forlader mig
Alt for håbløst håbefuld
Heromkring er fare og undergang
Heromkring sker ikke en skid

Plaything / Toy

Nothing but a plaything / toy
So simple and sexy
When I disappear and get scared
You study my fragments
You poke in the open
You lick on my soul
You munch on my pulse

You are nothing but a bastard
Such a crawling creep
Such a greedy liar
Yeah yeah it was marvellous
It was fine fine
Go away and never come back
Wretch

I know your kind
Shadows that tempt and want
Rude rude shadows
Have no idea what is in the food
Who awaits in the dark staircase
It doesn't matter now
Everyone knows that I am sick with longing

Nothing else but
Moon struck and strange / peculiar
I'm tired of people
Who just leave me
Way too hopelessly hopeful
Hereabouts there is danger and destruction / peril and ruin
Hereabouts not a damn thing happens

Note: The word "toy" doesn't quite cover as what is meant is that it's a woman treated badly by someone else
- and not a plastic car from Toys'R'Us.

 

Om vinteren

Om vinteren
Kusken har sorg i tasken under sædet
Jeg er lidt for sen og forhastet
Om vinteren

I kabinen
Kan man sidde på hynder af stiv brokade
Eller rulle sig sammen på det lille gulv
Om vinteren

Mørket falder på ruder og læber
Dyrene derude hiver efter vejret
Der er en jeg søger
Om vinteren

Og måske har jeg givet op
Endnu før jeg tog afsted
Men måske var jeg lissom drevet
Af for mange søvnløse nætter
Af den skøre uro der aldrig helt forsvinder
Om vinteren

Helt stille
Prøver af holde natten borte
Selvom det for sent
Ville jeg så gerne du skulle være stolt af mig
Om vinteren
In the winter

In the winter
The driver* has sorrow in the bag under the seat
I'm a little too late and rash / hasty
In the winter

In the cabin
You can sit on cushions of stiff brocade
Or curl up on the tiny floor
In the winter

The darkness falls upon windows and lips
The animals out there are gasping for breath
There is one I search
In the winter

And maybe I have given up
Even before I set out
But maybe I was kind of driven
By too many sleepless nights
By the crazy restlessness that never quite disappears
In the winter

All quiet
Trying to keep the night away
Even though it's too late
I so much wanted you to be proud of me
In the winter

Note: * A 'kusk' is a driver of a horse-drawn carriage (coachman?).

Samme Stof Som Stof

Pilot

Jeg var din
Hemmelige brud
Usynlig og næsten usårlig
I din maskine

Du var min
Pilot
Så pur når du skar himlen op
Under al radar

Vi var ingen andres
Ingen andre
Så mine blonder i instrumenternes
Bløde blus

Vi var som ingen andre
Den tomme luft
Bærer endnu dit mærke
Dine perfekte snit lagt i ilt

Den her sang handler om at få det bedste ud af det

På besøg hos onkel
L æderstol i det private bibliotek
Skal hun lære at dy sig?
Skal hun lære at te sig?
Ja hun skal ja hun skal
Onkel bøjdiginderoverher
Åh hjerte åh mund
Svulmende blussende
Belysning Hitchcock
En lille bokser
Der danser graciøst bum bum bum
Håndsæbe
Og flossede fingre
Angorasweater
Og der er kun den hårde måde
Snavs til ynde
Træthed til disciplin
Tranformation af
Et landskab der krakelerer
Byer der styrter i grus
Børn der ikke vågner igen

Tindrer

Vi tindrer vi raser
Vi gløder vi
Slår os ikke ned
Falder ikke til ro

Vi er gale
Og fine
Skøre som glas
Som parfurmeret papir

Vist

Vi mister
Hinanden
Og kan ikke klare det
Og kommer aldrig over det

Fortabes
Begraves
I fremmede byer
Men husk vi er stadig i live

Vist
Er vi det

Heftig

Ensomheden er den heftigste affære jeg har haft
At spendere en slags aftener med langsom badning
At betro sig til lagner og linned
At forføre sig selv og finde
Aelskab i spejle derinde
Tar de også tøjet af og vil det hele
Dystert dygtigt

Af samme stof som stof

Rawlplugsformede er illusionerne
De skruer sig ind og man bruger dem
Til at få verden til at blive hængende på væggen
Længselsformet er væggen
Med planteplanker under
(Plotpanter)
Af samme stof som stof

Sirupsbetrukne er instinkterne
De danner karavaner af vaner og man bruger dem
Til at få tiden til at gå og gå i stå
Til at få livet til at glide ned
Man glider imellem paralelle nøglehuller og knaphuller
(Sukkersmuds)
Af samme stof som stof

Film og omvendt

Min elskede
Hver aften med dig en afsked
Hver morgen øm og død
En forveksling
Minder og film og omvendt
Tilgiv mig
At jeg har levet kun for din sult
Som jeg også tilgiver
At jeg elsker dig
Ingen straf
Selvom du tvinger mig
Til at tage dig
Med ned i mørket og
Opdage dig helt dernede
Hvor jeg er

Siamesisk

Bag alle lukkede døre i et hus fuld af gåder
Spiser støv drikker mudder
G år hvor genfærd ikke tør gå
Så såre siamesisk er alle tankene sluppet op
Intet kan stille den hunger

Palads

Paladset er frosset til det inderste af stjerne
Perle is
Vinduerne er dækket af rim og remser
Enhver der våger sig ud bliver kørt over 3 gange

Og når frem pakket med glemsel
Og når frem mere halve end hele
Og ved ikke hvorfor de kom

Og under tunge dyner drømmes om alskens instekter
Om klæbrige klistrede knitrende vinger
Om ikke at skulle holde ud

Slå sorte hjerte

Englene sitrer og vindene hvisker farvel
Tapeterne bølger og folder sig i feber
Lagnerne smykker sig kinesisk og ånder tungt
N år du går med mig ned

Slå mit sorte hjerte
Syng min hvide nat

Alt Er Tabt

8

Led sørgelig rig rus
A la hængende haver
Labyrintiske transmissioner
Påfuglekoder på 8 uendeligt 8
Masser af tid henlagt i diverse
Mulighederne lukkes
Som plottet skrider
Du er midt i det hele
Var det dig der gjorde det
Faldt du virkelig ned i hullet
I en mærkelig tjuhejbevægelse

Territorium

Forelskelse hvad kan det overhovedet
Som feber ikke kan
Territorium af territorium på

Tålmodighed smager af død
Op på hesten og rask væk
Territorium af territorium på

Alt er tabt

Alt er tabt
Og ligger og roder rundt omkring
Ubetydelige objekter
Og mellemstore begivenheder
Iblandt opdagelser af afgørende karakter
Én vil komme
Og samle det op og sammen
Én som optrevler sagens natur
Og behandsket detektivistisk
Ordner de uansvarlige hændelser

Således

Viljen villigheden våbnene våbnene vinden
Metoden medicinen mesterværket makværket

Ikke latteren men øjeblikket lige efter

Mærk tvivlen og dens overbevisende form
Som en sygdom og dens medicin
Mærk tvivlen og dens overbevisende form
Du er midt i det hele
Det du fejler er det der gør dig go igen
Dit vanvid er din adgang
Og du er velkommen
Mere end velkommen
Sæt dig ned og stil dig op og spørg
Hvad er alt der er værd at nævne
Hvorfor fester og falder
Er der andre end mig
Der lægger mærke til at rytme gentages
Fordi eller indtil den er sand

Unoder

Du er lettere sløret
Du er lettere afsløret
Du har lette ritualer af spray

Du er omhvirvlet
Ildestedt
Du er en detektor detektor

Der findes en musik som ikke findes
Den ompibler graven
Du har gravet den

Der findes en killing som ikke findes
Den kradser på kisten
For at minde dig om pels

Konstant

Vær helt nede med benhårde traditioner
Alibi og afsløring er igen og altid det selvsamme
Konstant konstant konstant konstant konstant
Kom med veldrejede formler her til morgen
Forskning og flirt bør aldrig ophøre
Er noget smukt glemt
Findes det muligvis endnu
Hør hvor klaveret ikke spiller se
Stilheden peger på støvet peger på eksilet
Dér montre volume natur
Se din forvirring har uredte ansigter
I den manglende musik

Er noget smukt glemt findes det muligvis endnu

Noget smukt er glemt
Noget smukt er glemt men findes
Noget smukt er glemt men findes muligvis
Noget smukt er glemt men findes muligvis endnu

Kapitel 1

Kapitel 1 hvori
Jeg bliver væk i hænder
Jeg bliver aldrig set siden
Jeg lever af honning til dages ende
Uroligt under løgnenes løvfald
Og kom bare og vær omvendt
Jeg er smidig som ind i helvede

Protokol

Giv de ligestillede faktorer fri
De har ikke længere brug for analyse
De er nu talte og navngivne
Og hvad vi ikke kaldte dem
Hvad kaldte vi dem ikke
I dages anledning
I dagens anledning
Sig ingenting

Non Albums Tracks

D:A:D: Sleeping My Day Away

( Live Cover )

Mumbling goodmorning & raising my head
A bad breath kiss to my pillow pet
I take a look at the day turns & stay in bed
Open my eyes when the day have died
I turned the world and I slept allright
Now my daymare is over I zip my jeans tight
Oh lord won't you bless this night...

From the pale lips of a youth who lay
I'm sleeping my day away
And when the night comes to the city I say:
I'm sleeping my day away
Yeah! With my pale lips in the pillow I say:
I'm sleeping my day away
After dark is the game I play
I'm sleeping my day away I'm sleeping my day away

When my dreams begin I'd be proud to be letting you in
With a smile on my face I guide our dreamboat in
So if you wanna travel along with me
You better sleep tight the rest of the day
You see I could be a sleeper it's not rest I lack
'Coz I hit the sack when the suns coming back

From the pale lips of a youth who lay
I'm sleeping my day away
And when the night comes to the city I say:
I'm sleeping my day away
Yeah! With my pale lips in the pillow I say:
I'm sleeping my day away
That after dark - is the game I play
I'm sleeping my day, I'm sleeping my day, I'm sleeping my day
I'm sleeping my day away
I'm sleeping my day away
Yeah! Now I've turned the world around yeah! I did it again
I'm sleeping my day away
And now I have to wear my shades down sleepers lane
I'm sleeping my day away
Yeah! All the good people have gone to bed again
I'm sleeping my day away
'Coz the devil's at work inside my brain
I'm sleeping my day away I'm sleeping my day away
I'm sleeping my day away I'm sleeping my day away away...

I en drøm om vilde heste

( Live )

I en drøm om vilde heste
Og små piger
Med håret i hvide flammer
Lægger du mig ud
På havet
Glider over mig som en sky
Kaster mig ud i horisonten
Bare for at se mine øjne skifte
Til en mørkere nuance
I en drøm om vilde heste
Er du en fugl
Fanget i bølgerne
Våde vinger der ikke vil bære
Og små piger
Med håret i hvide flammer
Kan ikke løfte dig
For du er tung tung
Af længsel

 

In A Dream About Wild Horses

( Live )

In a dream about wild horses
And little girls
With their hair in white flames
You put me out
On the ocean
Slide over me like a cloud
Throw me out into the horizon
Just to see my eyes change
To a darker shade / nuance
I a dream about wild horses
You are a bird
Caught in the waves
Wet wings that will not support
And little girls
With their hair in white flames
Cannot lift you
You are too heavy heavy
From longing / yearning

Jeg Er Din Mand

( I'm Your Man / Leonard Cohen Cover / Danish Tribute CD )

Ønsker du en elsker
Vil jeg gøre hvad som helst for dig
Skal det være anderledes
Vil jeg maskere mig

Vil du ha en bokser
Stiller jeg op
Vil du lege doktor
Undersøger jeg din krop
Vil du ha en der fører dig
Eller vil du forføre mig
Du ved du kan

Har du brug for hvile
Styrer jeg for dig
Har du styr på det hele
Flytter jeg mig
Vil du ha alt jeg har
Eller vil du bare ha jeg tar
Alt jeg kan
Jeg er din mand

Mathilde (Valsch med mig)

( 2 ryk og en aflevering OST )

Mathilde vals med mig
Mathilde vals med mig
Der er meget mere i verden
End to ryk og en aflevering
Der er meget mere i verden
End to ryk og en aflevering
En aflevering
En aflevering

Mathilde vals med mig

Mathilda (Waltzzz With Me)

( 2 ryk og en aflevering OST )

Mathilda waltz with me
Mathilda waltz with me
There's much more in the world / to the world
Than two moves and a pass
There's much more in the world / to the world
Than two moves and a pass
A pass
A pass

Mathilda waltz with me

Povl Dissing: Hvor er man henne?

( Live Cover )

Lillebitte blir man når man sover,
Blød og lille som en kat man selv har fundet.
Når man ligger med sin dyne over
blir man pluds´lig borte og er helt forsvundet.
Hvor er man henne når man er borte
og hvor er man henne når man sover hen?
Det er svært at forstå når man ikke forstår det,
for om morgenen er man der altid igen.

Lillebitte blir man når man drømmer,
varm og lille som et lys der står og brænder.
Søvnen lister ud i alle lemmer
og så pluds´lig er man en man ikke kender.
Hvor er man henne når man er borte
og hvor er man henne når man sover hen?
Det er svært at forstå når man ikke forstår det,
for om morgenen er man der altid igen.

Note: This is the original poem "Lillebitte" by Halfdan Rasmussen later sung by Povl Dissing.
Under Byen seem to have made a few very small changes.

Puma

( Puma EP )

Honningpelsen brænder
Og han trækker vejret
Puma med asfalt på de varme poter
Ind gennem landets hjerte - han trækker vejret
Nu brænder solen på støvets vej - han knurrer
Men sarte sarte trædepuder alt for tynde såler
Han behøver mild kølig sø og blid balsam
Træk vejret - vi går tættere - træk din ild

Puma

( Puma EP )

The honeyfur is burning
And he is breathing
Puma with asphalt on the warm paws
Through the heart of the land - he is breathing
Now the sun is burning on the road of dust - he is growling
With sensitive sensitive pads way too thin soles
He needs mild cool lake and gentle balm
Breathe - we move closer - pull your fire

 

Spindelvævssind

( Puma EP )

Nu drager solen mod sit skjul og tiden mørknes
Sort er natten - stjernene så klare
Mit spindelvævssind fyldes med edderkoppespind
Hører du ej natuglens skrig og ravnens vingeslag
Ser du ikke de nøgne grenes skønhed - træernes silhuet
Fyldes sit sind ikke med edderkoppespind
Efterår er tankernes tid - ude tuder vinden
Eller er det mon ulven fra mit edderkoppesind
Mit spindelvævssind fyldes med edderkoppespind

Er du min og ik kun
Over guldgulv under guldtag hvor vi danser
Hvor du danser rundt med mig
Jeg vender mig i mit spindelvævssind
Jeg ligger så godt - du må ikke hjælpe mig
Du må ikke flytte mig - jeg ligger så godt

Cobweb Mind

( Puma EP )

Now the sun goes off to its hiding place and the times darken
Black is the night - the stars so bright
My cobweb mind fills up with spiderweb
Don't you hear the night owl's scream and the stroke of the raven's wings
Don't you see the beauty of the naked branches - the silhouette of the trees
Don't your mind fill up with spiderweb
Autumn is the time of thoughts - outside the wind howls
Or is it the wolf in my spidermind
My cobweb mind fills up with spiderweb

Are you mine and not only / just
Over golden floor under golden roof where we are dancing
Where you dance around with me
I turn in my cobweb mind
I lie comfortably - you must not help me
You must not move me - I lie so comfortably

Torque (Tango De La Tongue)

( On Howe Gelb - The listener LP )

Howe:
If I ever were to touch you
I'd never wash that hand
Stumble around like another lost soul
Living life something less than a man

Henriette:
My land is embraced by the sun
Warming up the icy veined creeks
Shattering the shadows
Through every dark hollow
To insanely high peaks

Howe & Henriette:
Ready to witness
Ready to be shown
Do you really love this mess
Leave love alone

Howe:
Must be remarkable where you're from
If they grow up things like you
The torque of your tongue
How it get things done
The way your eyes burn through

Henriette:
If you where to touch me
I'd curl up like a fetus in a womb
Pester me into adoring you
Fester like an open wound

Howe & Henriette:
Was ready to witness
Ready to be shown
Do you really like this mess
Leave love alone
Ready to witness
Ready to be shown
(???)
Leave love alone

Totmacher

( Live Cover )

In Hannover an der Leine
Neue Strasse Nummer acht
Hat der Massenmörder Haarmann
Viele Menschen umgebracht
Warte warte nur ein Weilchen
Dann kommt Haarmann auch zu Dir
Mit dem kleinen Hackebeilchen
Macht er Hackefleisch aus dir

Aus den Kopft da macht er Sülze
Aus dem Bauch da macht er Speck
Aus dem Arsch da macht er Schinken
Und das anderes schmeißt er weg
Warte warte nur ein Weilchen
Dann kommt Haarmann auch zu Dir
Mit dem kleinen Hackebeilchen
Macht er Hackefleisch aus dir
Und dir

Und dir

Veninde i vinden

( Veninde i vinden Single )

Et kort øjeblik over forgængerovergangen
Er du hos mig
Et kort øjeblik i isblomst igen
Jeg glider igennem dine overflader
Til det ikke længere gør ondt
Du dækker himlen med din flydende krop
Veninde i vinden
 

Girlfriend In The Wind

( Veninde i vinden Single )

A short moment over the pedestrian crossing / crosswalk
You are with me
A short moment in iceflower again
I glide through your surfaces
Until it no longer hurts
You cover the sky with your liquid / floating body
Girlfriend in the wind

Note: the word "girlfriend" in this song is not meant
 in the romantic sense, but just as a "female friend".

 

Vindeltrappe

( Puma EP )

Vi er dem der rider blandt heste om natten
Jeg har set dig på din cykel fra bussen
Vindens gigantiske hove i dit hår
Hvis du gav slip nu ville du ikke falde
Men galopere igennem eftermiddagskyernes
Vindeltrappe

Spiral Staircase

( Puma EP )

We are the ones who ride among horses in the night
I have seen you on your bike from the bus
The wind’s gigantic hooves in your hair
If you let go now you would not fall
But gallop through the afternoon clouds’
Spiral staircase

The Lyrics HomepageThe New Lyrics additions or correctionsCome and chat on the forumMy lyrics requestThe Statistics of the lyrics page